IRMINHILDIS, een maatschappelijke visie

IRMINHILDIS is de naam van onze bvba. Het is een oude Germaanse naam, en betekent ‘bescherming en kracht door verbondenheid’.

Die betekenis van IRMINHILDIS is allereerst van toepassing op onze producten. Het is precies de cluster van 13 soorten bacteriën en 4 soorten gisten, die merkwaardige verbondenheid tussen bacteriën en gisten, die komboecha zijn kracht geeft. Het is precies het elkaar versterkend samengaan van levende komboecha en verse paardenmelk die Pktje zijn sterkte geeft.

ster

De betekenis van IRMINHILDIS staat echter ook voor onze maatschappelijke visie. IRMINHILDIS wil mensen (helpen) verbinden tot kracht en waardigheid. Weg van cynisme en defaitisme zijn wij ervan overtuigd dat ‘het goede leven’ alleen mogelijk is als de mens zich op een gezonde manier leert verbinden, met zichzelf, met de anderen én met de hele schepping. Er kan in een mensenleven heel wat gebeuren, maar uiteindelijk is alleen de mate waarin hij of zij zich verbindt wat er echt toe doet.

De zuiverheid van onze producten past in die maatschappelijke visie. Maar we willen meer doen. We willen concrete initiatieven ontplooien (al dan niet samen met anderen) die de geestelijke en lichamelijke gezondheid ondersteunen, kortom, die ‘het goede leven’ ondersteunen. Want geluk is het geboorterecht van elk mens.